• stel

  Het Zorghuis Kedichem
  "Geven met een goed gevoel"

 • sponsor handen

  Het Zorghuis Kedichem
  "Geven met een goed gevoel"

 • kaarten

  Het Zorghuis Kedichem
  "Geven met een goed gevoel"

Zorghuis Kedichem heeft een officiele ANBI status. Dit houdt in dat giften van bedrijven en particulieren aftrekbaar zijn van de belasting. Hieronder staan gegevens die nodig zijn voor een ANBI status.

1. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Zorghuis Kedichem
Adres Zorghuis: Koningin Wilhelminalaan 46, 4247 EN Kedichem
Postadres: Koningin Wilhelminalaan 46, 4247 EN Kedichem

K.v.K.: 62968939
RSIN: 855033472
Bankrekening: NL05RABO0302763058 

Coördinator zorg: Gretha Oosterom
Coördinator organisatie: Martine Visser

Tel: 0183-745987
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.zorghuiskedichem.nl

2. Beleidsplan Stichting Zorghuis Kedichem

Doelstelling

De stichting heeft als doel een zorghuis op te richten en in stand te houden om, met inzet van vrijwilligers, te zorgen voor opvang van kwetsbare burgers met een ondersteuningsaanvraag, in Kedichem e.o., waardoor de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast van diens zorgtaak. Deze doelstelling sluit aan bij de ontwikkeling, dat burgers met een ondersteuningsvraag steeds langer thuis blijven en kunnen wonen. Tevens kan het zorghuis een wegwijzer functie vervullen en bieden van ondersteunende producten en diensten voor kwetsbare burgers met een ondersteuningsvraag, dan wel voor de mantelzorgers.

Beleid

Het Zorghuis Kedichem e.o. is een burgerinitiatief en betreft een uniek eigentijds concept voor informele (respijt) zorg. Het concept past binnen de nieuwe (financiële) kaders voor zorg en vangt een aantal hiaten op, die (zijn) ontstaan door de verandering in de zorg.

Het zorghuis biedt opvang gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week, door vrijwillige begeleiders in de vorm van groepsopvang/dagbesteding en logie. Bijzondere hulp zal door de professionele diensten worden verzorgd in het zorghuis in plaats van thuis.

3. Bestuur Stichting

Bestuurssamenstelling

 • De heer A J M van der Lee, voorzitter
 • De heer D J van Maanen, secretaris/vice- voorzitter
 • De heer J van Staaijeren, penningmeester

Verantwoording

Financiële middelen zijn van groot belang voor onze Stichting en het voortbestaan van ons Zorghuis. Het bestuur zal jaarlijks verantwoording afleggen van het financiële reilen en zeilen van de Stichting. Het bestuur zal zorgdragen voor publicatie van het jaarverslag conform de geldende regels. Donateurs hebben de mogelijkheid inzage te krijgen in de resultaten van de Stichting.

4. Financiën 

2017

Dit jaar startte hoopvol met het verkrijgen van het pand Koningin Wilhelminalaan 46, 4247 EN Kedichem. Een mooie locatie in het dorp en bijzonder geschikt voor ons project, een kleinschalig zorghuis in Kedichem.

Het werd ook een druk jaar, door enerzijds de beoogde verbouwing, anderzijds moest nu de organisatie worden afgerond en aan de inrichting gewerkt worden. Tevens was van belang alle vrijwilligers van het zorghuis te laten scholen ter voorbereiding op hun toekomstige werkzaamheden.

Helaas duurde het even voor de verbouwingsplannen afgerond waren en de vergunningen pas in juli werden aangevraagd. In oktober werden de benodigde vergunningen verstrekt door de gemeente Leerdam aan Kleurrijk Wonen, onze verhuurder. Door een klein aantal bezwaren van omwonenden, worden de vergunningen aangehouden tot na de behandeling in de Bezwarencommissie.

Dit jaar hebben twee groepen vrijwilligers een prima training gevolgd, begeleid door een goede coach en professionele instructeurs. Dus ook onze vrijwilligers staan er klaar voor. Heel mooi was, dat we op de valreep nog twee sponsoren vonden voor de kosten van de training, het Bert van Voorden Fonds en het Fonds Sluyterman van Loo, voor respectievelijk € 5.000 en € 3.000.

Onze organisatie staat, een groot deel van de inrichting is reeds aangeschaft en ons kwaliteitshandboek is gereed. Hiervoor waren ruim voldoende middelen beschikbaar dankzij het feit, dat nagenoeg alle subsidies werden ontvangen. Of te wel een bedrag van € 116.500,- van de toegezegde € 141.500,- De rest volgt in 2018.

Ook zijn we inmiddels na een zorgvuldige procedure rond ons businessplan, handboek en de benodigde documenten, toegelaten als “zorgaanbieder” in onze regio. Een teken, dat we op de goede weg zijn.

2018

In het begin van dit jaar zal de beslissing vallen of de vergunningen definitief worden voor het zorghuis. Wij verwachten hierover eind 2e kwartaal bericht te ontvangen. Bij een positieve uitslag kan de aannemer ten behoeve van de verbouwing meteen starten. Met Kleurrijk Wonen zijn de bouwplannen definitief afgerond.

De verbouwing neemt circa 2 maanden in beslag. We gaan er voorlopig van uit, dat in eind juni of begin juli de werkzaamheden kunnen beginnen. Met een beetje goede wil zijn wij dan eind september gereed met de inrichting en kunnen we 1 oktober 2018 starten. Dat zou mooi zijn!

Financieel kostenoverzicht t/m 2017 2017 2016 2015
Seminars, reiskosten en zaalhuur
€ 462 € 304 € 1.305
Computerkosten, porti, kantoorartikelen € 2.923 € 2.360 € 156
Drukwerk € 680 € 66 € 956
Energie € 1.425 - -
Banners en vlaggen etc. - - € 544
Algemene- en bankkosten
€ 294 € 500 € 89
Verzekeringen € 1.254 € 381 -
Website-kosten € 678 - -
Presentaties en Marketing € 932 - -
Kwartier maken 2017 € 6.000 - -
Training Vrijwilligers € 8.000  - -
Aanschaf Inrichting etc. € 102.109 - -
  --------------  --------------  --------------
Totaalbedrag Kosten  € 124.757 € 3.611 € 3.086
Ontvangen subsidies non activa € 14.000 € 1.928 € 5.017
Ontvangen subsidies inrichting € 102.109    
  -------------- -------------- --------------
Resultaat  -/- €   8.648 -/- € 1.683 + € 1.931

 

Balans per 31 december 2017    Stichting Zorghuis Kedichem                                              

Activa Inrichting € 102.109              Passiva Crediteuren  € 15.974 
Activa nog te ontvangen   € 33.280   Passiva nog te betalen  € 144
Bankrekening (Rabo)  € 554   Certificaten  € 7.225
      Alg. Reserve 1 jan.       € 248   
      Expl. Tekort 2017 - € 8.648   -/- €  8.400
      Beschikbare subsidie 2018  € 18.891
      Kapitaal  € 102.109
   € 135.943      € 135.943

 

 

  • Contactgegevens

  • Zorghuis Kedichem
   Koningin Wilhelminalaan 46
   4247 EN Kedichem

   Coördinatoren: Gretha Oosterom & Martine Visser
   Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   Tel: 0183-745987

  • Volg ons: