03januari

Stand van zaken januari 2018

De vergunningsaanvraag voor het verlenen van zorg is ingediend bij het Inkoopbureau Midden Nederland. Met deze vergunning is het mogelijk om de diensten die het Zorghuis levert betaald te krijgen vanuit de WMO. Het Zorghuis wordt hiermee één van de officiële zorgaanbieders in de regio. De aangevraagde vergunning betreft diverse arrangementen rondom persoonlijke begeleiding, dagactiviteiten en kortdurend verblijf. Om een dergelijke vergunning te krijgen moet voldaan worden aan veel kwaliteitseisen en voorwaarden. Hoe er gewerkt moet worden, staat bijvoorbeeld beschreven in een kwaliteitsplan. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken: toezicht van een erkende verpleegkundige (beroepskracht), het bijhouden van de patiëntendossiers, er moet voldaan worden aan privacy-eisen en er moet een klachtenregeling voor bewoners zijn. In de afgelopen periode is er heel hard gewerkt om hiervoor op orde te komen. Het inkoopbureau toetst nu of wij voldoen aan al deze voorwaarden en zal dan naar verwachting de vergunning verstrekken om als respijtzorghuis diensten te verlenen, nadrukkelijk geen hospice. Wij hebben daar alle vertrouwen in! 

Op 16 oktober 2017 heeft de gemeente Leerdam vergunning verleend voor de verbouwing van ons zorghuis. Tevens heeft de gemeente het bestemmingsplan voor Koningin Wilhelminalaan 46 gewijzigd van woonhuis naar zorghuis ten behoeve van het verlenen van respijtzorg, niet zijnde hospice. Binnen de bezwaartermijn zijn er 10 bezwaren ingediend. De bezwaartermijn is inmiddels gesloten. Deze bezwaren zullen volgens de geldende procedure worden afgehandeld, maar hebben geen opschortende werking. De voorbereiding voor de verbouwing vindt daarom nu eveneens plaats en zal naar verwachting begin 2018 starten. Wij houden voorlopig rekening met een opening van het zorghuis zo rond de zomer.

Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft inmiddels de training gevolgd die nodig is om verantwoorde zorg te bieden aan de toekomstige gasten van het Zorghuis. Met dank aan het Bert van Voorden Fonds, waarvan we  een mooie bijdrage hebben ontvangen om deze training te kunnen doen. De vrijwilligers zijn onder meer getraind in vaardigheden om met de gasten om te gaan en leren om te werken volgens het kwaliteitsplan. Het kwaliteitsplan is ook een onderdeel van de vergunning als zorg leverancier.  In het tweede kwartaal 2018 starten we met een derde groep vrijwilligers als gastvrouw of –heer in het zorghuis. De verwachting is, dat we dan ook een aangepaste training zullen gaan doen voor de technische vrijwilligers. 

Zoals u weet worden alle (voorbereidende) werkzaamheden en bestuursactiviteiten voor het Zorghuis door vrijwilligers mogelijk gemaakt. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. Op deze wijze kunnen alle giften en inkomsten uit de dienstverlening 100% ten gunste komen van de zorg voor onze (toekomstige) gasten. Wij kunnen uw steun daarom altijd gebruiken! Mocht u willen bijdragen als vrijwilliger of een financiële bijdrage willen doen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Gretha Oosterom (algemeen): 06-29101387 of Joop van Staaijeren (financiën): 06-83221558.

Posted in nieuws

  • Contactgegevens

  • Zorghuis Kedichem
   Koningin Wilhelminalaan 46
   4247 EN Kedichem

   Coördinatoren: Gretha Oosterom & Martine Visser
   Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   Tel: 0183-745987

  • Volg ons: 

Locatie

Locatie