nieuws

12september

Zorghuis Kedichem op de rommelmarkt

12 september 2017

Het team van Zorghuis Kedichem staat ook dit jaar weer met een stand op de komende jaarmarkt begin september om het Zorghuis onder uw aandacht te brengen. Wij laten u een klein beetje zien hoe het zorghuis er van binnen uit zal zien.

Tevens het laatste nieuws over hoe ver we zijn en welke plannen er op stapel staan. Het is ook eindelijk zo ver, dat we gaan starten of al gestart zijn met de training van onze vrijwilligers, die in het Zorghuis werkzaam zullen zijn als gastvrouw of gastheer.

06juli

Verbouwingsplan afgerond - vergunningaanvraag bij Gemeente

06 juli 2017

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het plan van eisen voor de inrichting van het zorghuis. In samenwerking met Kleurrijk Wonen is een mooi plan ontstaan, waarmee wij zeker goed voor de dag kunnen komen.  Er komen twee logeerkamers beneden in de aanbouw van het pand en wordt er een geheel nieuwe badkamer gerealiseerd.

15mei

Informatieavond Zorghuis goed bezocht

15 mei 2017

Op woensdagavond 12 april organiseerde het Zorghuis Kedichem een informatieavond over het zorghuis. Ongeveer 40 belangstellenden waren deze avond aanwezig. Dat mag een goede opkomst heten. Victor Molkenboer, (deeltijd)inwoner van Kedichem en oud-burgemeester van Leerdam, was bereid gevonden de avond te leiden en deed dat op kundige wijze.

15maart

Stand van zaken Zorghuis februari 2017

15 maart 2017

Rond de jaarwisseling heeft de Stichting Zorghuis Kedichem via Kleurrijk Wonen een pand gevonden waar het Zorghuis gevestigd zal worden. Daarmee kan er nu eindelijk een echte start gemaakt worden met dit mooie initiatief. Goed nieuws dus voor de hulpbehoevende bewoners van Kedichem en voor de vele vrijwilligers, die zich al opgegeven hebben.

Een zorghuis…. Wat is dat ook alweer?

Het zorghuis biedt opvang en ondersteuning voor mensen die gewoonlijk door mantelzorgers geholpen worden omdat zij niet zelfstandig de 

13december

Stand van Zaken Zorghuis Kedichem

13 december 2016

Na enige berichten in Kekums Nieuws in het voorjaar was het lange tijd stil rond om het zorghuis.

Achter de schermen is veel overleg geweest met financiers, gemeente Leerdam, Kleurrijk Wonen en de Rabobank als toekomstige huisbankier. Deze partijen zijn voor ons ook zeer belangrijk geweest voor voortgang van het project.

Het is algemeen bekend, dat het Zorghuis in de oude pastorie niet doorging, enerzijds door een ander standpunt van de kerk

18november

Zeer waarschijnlijk een locatie gevonden

18 november 2016

De afgelopen maanden was het stil, rondom de oprichting van het Zorghuis Kedichem. maar niet omdat er niets gebeurde. Geen zorghuis zonder huis, al onze energie is gericht geweest op het verkrijgen van een passende locatie voor ons zorghuis.
Nu kunnen we – met enige voorzichtigheid – melden dat we zeer waarschijnlijk begin januari 2017 huurder worden van een locatie in Kedichem. Kleurrijk wonen zal op 30 december 2016 eigenaar van dit huis worden. Door ons is een voorovereenkomst voor huur inmiddels getekend.
Goed nieuws dus, en dat willen we graag met jullie delen! 

15augustus

Spiering Prijs voor de Zorg 2016

15 augustus 2016

Op 2 juni hebben Joop en Gretha met twee leden van de jury een interessant gesprek gehad over de nominatie voor de Spiering Prijs voor de Zorg 2016. Voor de prijs van 2016 waren negen initiatieven genomineerd, die stuk voor stuk getuigenis afleggen van creativiteit en zorgzaamheid. De jury heeft daarna voltallig vergaderd en was zeer onder de indruk van het initiatief. De combinatie van gerichtheid op de plaatselijke samenleving en de professionele opzet van de zorg sprak zeer aan. Thuiszorg en hospicezorg gecombineerd, vrijwilligerswerk en professionaliteit, prachtig.
De opzet is zeer doordacht, met aandacht voor mantelzorgers en met flexibiliteit waardoor ook een korte opname zinvol ingezet kan worden. Alle lof.

Het was dan ook geen gemakkelijke keuze tussen de laatste twee van de negen ingestuurde nominaties. Van de andere nominaties verdient het zorghuis in Kedichem een eervolle vermelding. In dat project, op het snijvlak van hospice-zorg en terminale thuiszorg, dragen de deskundigheid van gespecialiseerde verpleegkundigen en de betrokkenheid van de dorpsgemeenschap samen bij aan goede zorg in de laatste levensfase. Dorpsbewoners kunnen dichtbij de eigen omgeving of zelfs in eigen huis verzorgd worden, en zowel de patiënten als hun mantelzorgers krijgen daarbij optimale begeleiding.

Het is jammer dat ons project uiteindelijk de prijs niet heeft ontvangen. De erkenning van het belang ervan is er niet minder om. We hopen van harte dat de laatste horde voor een geschikte huisvesting wordt overwonnen en dat het initiatief kan starten, ten bate van de dorpsgemeenschap, haar zieken en hun naasten.

25juni

Inrichting Zorghuis

25 juni 2016

Nu er steeds meer zicht op is, dat we echt over een pand kunnen beschikken, komt ook de beoogde inrichting weer in beeld. Bij de start van het project is aan de inrichting volop aandacht gegeven, waarbij wij deskundige hulp hebben gekregen van Judith, Jenny, Gretha en de IT-ers Daniel en Martijn. Hierdoor was er voldoende kennis voorhanden om e.e.a. goed te budgetteren voor de mogelijke financiële toezeggingen.

Hopelijk, eigenlijk rekenen we er op, gaan deze experts ons weer assisteren om van de definitieve inrichting een succes te maken binnen onze beschikbare middelen.

25juni

Training vrijwilligers

25 juni 2016

Vooruitlopend op de start van het zorghuis gaan we de training van onze vrijwilligers voorbereiden. Een drietal organisaties hebben wij benaderd om hun visie en ideeën aan te geven voor dit plan. De bedoeling hiervan is om onze vrijwilligers een idee te geven over wat van hen verwacht wordt bij hun inzet in het zorghuis qua begeleiding en verzorging van de aanwezige cliënten.

Onze “technische” vrijwilligers zullen we t.z.t. op een andere manier kennis laten nemen van onze visie op onderhoud en de verzorging van de tuin. Misschien kunnen de "bouwkundigen” in deze groep ons nog van dienst zijn bij de afwerking van zaken in het pand.

Zodra alle voorbereidingen klaar zijn, gaan we onze vrijwilligers hiervan op de hoogte brengen en vervolgens starten we met indelen van de trainingsmogelijkheden in overleg met alle betrokkenen. Als er eenmaal zicht is op een pand, dan komt het belangrijkste onderdeel in beeld, namelijk onderzoeken wie wat wil doen en hoe vaak in het zorghuis. Dan kan een dienstrooster worden opgesteld voor alle werkzaamheden in het zorghuis. Ook hieraan heeft het team nog een hele kluif, maar wij hopen binnenkort ons team op dit gebied te kunnen versterken.

25juni

Spieringprijs voor de Zorg 2016

25 juni 2016

Uit de nalatenschap van de zusters Spiering wordt om de twee jaar een prijs van € 10.000,- en een kunstwerk ter beschikking gesteld aan een initiatief in de zorg. Wij hebben ons project (via Gretha) aangemeld bij de Fundatie voor Christelijke belangen te Tiel. Inmiddels hebben we aldaar een mondelinge toelichting gegeven over ons project en zijn hoopvol gestemd om genomineerd te worden. De toe te kennen geldprijs moet gebruikt worden voor training en opleiding van vrijwilligers in de zorg. Dat zou ons prima van pas komen, dus duimen maar.

<<  1 [23  >>  
  • Contactgegevens

  • Zorghuis Kedichem
   Koningin Wilhelminalaan 46
   4247 EN Kedichem

   Coördinatoren: Gretha Oosterom & Martine Visser
   Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   Tel: 0183-745987

  • Volg ons: 

Locatie

Locatie