nieuws

30november

Opening Zorghuis Kedichem

30 november 2018

Eindelijk is het zover. Het Zorghuis Kedichem kan van start gaan. In de afgelopen maanden is ons pand zowel van binnen als van buiten gerenoveerd. Het resultaat mag er zijn, er is prima werk geleverd.

Graag nodigen wij je uit om ons zorghuis te komen bezichtigen, met een hapje en een drankje heten wij je van harte welkom.

Zaterdag 8 december van 16.00 tot 18.00 uur op ons adres Koningin Wilhelminalaan 46 te Kedichem.

Namens het Team van Stichting Zorghuis Kedichem,

A.J.M. van der Lee D.J. van Maanen J. van Staaijeren G. Oosterom

15juli

Zorghuis Kedichem en een Lama

15 juli 2018

Wat heeft Zorghuis Kedichem te maken met een lama? Helemaal niets, maar met ondernemer Lama bv. de heer Gert Timmerman wel, want als bestuurslid van het Bert van Voorden Fonds, sponsor van de training vrijwilligers, heeft Gert bij ons ook deelgenomen aan de trainingssessies zorgbegeleiding.

Gert Timmerman is een grote fan van ons project. Dus toen hij in het voorjaar een prijs won bij een onderneming in tuinmachines te Geldermalsen, heeft hij direct deze prijs aan het zorghuis geschonken, door teamlid Gretha Oosterom graag in ontvangst genomen. De prijs, een kettingzaag, paste niet helemaal bij het zorghuis, maar wij mochten de prijs alsnog verkopen of verloten.

Dat is onlangs gelukt, wij hebben de machine voor een mooie prijs kunnen verkopen en hebben zodoende weer middelen om benodigde apparatuur aan te schaffen. Dank je wel Gert, want wij zijn blij met elke steun die we kunnen krijgen.

05juli

Stand van zaken juni 2018

05 juli 2018

Het is al weer een tijd geleden, dat we nieuws te melden hadden. Na het afronden van de training vrijwilligers in december vorig jaar, is er hard gewerkt aan andere zaken, zoals contacten sponsoren over onze financiën, presentaties om nieuwe sponsoren te werven, maar ook constant overleg met Kleurrijk Wonen en de aannemer die de aanpassing gaat doen van ons pand Koningin Wilhelminalaan 46.

In oktober 2017 werden de vergunningen verstrekt aan Kleurrijk Wonen door de gemeente Leerdam, om het beoogde pand geschikt te maken als zorghuis. Tegen de verlening van de vergunningen werd door een aantal inwoners van Kedichem een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Deze bezwaren hebben er toe geleid, dat eind februari jl. een hoorzitting heeft plaatsgevonden onder leiding van de zogenaamde Bezwarencommissie. Bekende en nieuwe bezwaren zijn aan de orde gekomen. De Bezwarencommissie heeft geoordeeld, dat de gemeente Leerdam een aantal punten nader diende te onderzoeken en beter moest onderbouwen, zoals het parkeren en verkeersmutaties rond een zorghuis. Welke veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing op het verblijf van logerende zorgvragers en overdag verblijvende cliënten in dagopvang. Inmiddels heeft de gemeente Leerdam deze zaken nogmaals beoordeeld en hierover besluiten genomen.

Het Zorghuis Kedichem dient ruimte te maken voor het mogelijk plaatsen van drie voertuigen op eigen terrein. In de nacht mogen maximaal 4 zorgvragenden in het zorghuis verblijven. Overdag mogen er maximaal 10 zorgvragenden in het pand zijn. Er wordt pertinent geen vergunning verstrekt voor het starten van een hospice, dit werd ook niet door ons aangevraagd. Indien het zorghuis zou stoppen moet het pand weer een gewoon  woonhuis worden. De reeds verstrekt vergunningen blijven dus van kracht met toevoeging van genoemde bepalingen. Kortom het Zorghuis Kedichem gaat van start.

Met Kleurrijk Wonen zijn de laatste afspraken gemaakt over de aanpassingen van het pand. Als alles goed gaat zal de aannemer nog deze week of anders komende week zijn opdracht krijgen en kan na een voorbereiding van circa 3 weken gaan starten, waarbij doorwerken in de bouwvak vakantie zelfs mogelijk is. Met 6 tot 8 weken zal alles gereed zijn en kan de inrichting beginnen. Dat kan ook heel snel gaan, want de meeste zaken zijn reeds aangeschaft en tijdelijk opgeslagen.

Vanaf nu wordt het echt een drukke tijd, immers er moet nu door ons pr-werk gedaan worden naar omliggende gemeentes om als zorgaanbieder cliënten te verwerven. Om als zorgaanbieder te kunnen optreden hebben wij eind 2017 diverse procedures doorlopen om als zorgaanbieder te voldoen, met succes en zijn officieel toegelaten door het IBMN (Inkoop Bureau Midden Nederland)

Wij moeten een goed marketingplan opstellen om ons zorghuis in de regio te presenteren. Hierbij kunnen wij best nog hulp gebruiken, dus mocht u interesse hebben om ons bestuur te komen versterken, zijn wij daar zeker zeer blij mee.

Maar niet alleen op marketing gebied hebben we versterking nodig, ook bij de andere bestuurlijke zaken is dat nodig. Het opstarten en de eerste tijd met gasten zal heel veel inzet vragen van het bestuur. Aanmelden kan bij Joop van Staaijeren, Bert van der Lee of David van Maanen.

Tevens moet groep 3 van de vrijwilligers op training om tijdig inzetbaar te zijn, de training is immers 5 sessies verdeeld over 2 maanden. Wilt u, nu de start daar is, alsnog vrijwilliger worden dan bent u van harte welkom bij ons team. Hiervoor kunt u contact opnemen met Gretha Oosterom, beoogd coördinator van Zorghuis Kedichem.

Het is natuurlijk mooi, dat we nu snel alles kunnen afronden en we ons doel gaan bereiken: een zorghuis in Kedichem, met een duidelijke regio functie in de nieuwe gemeente Vijfherenlanden, maar ook voor de omliggende plaatsen. Ook Kleurrijk Wonen en de aannemer zullen zich inzetten om de verbouwing zo snel mogelijk te realiseren. Wij hopen  op 1 oktober a.s. het Zorghuis Kedichem officieel te kunnen openen of zoveel eerder als de verbouwing gereed is.

03januari

Stand van zaken januari 2018

03 januari 2018

De vergunningsaanvraag voor het verlenen van zorg is ingediend bij het Inkoopbureau Midden Nederland. Met deze vergunning is het mogelijk om de diensten die het Zorghuis levert betaald te krijgen vanuit de WMO. Het Zorghuis wordt hiermee één van de officiële zorgaanbieders in de regio. De aangevraagde vergunning betreft diverse arrangementen rondom persoonlijke begeleiding, dagactiviteiten en kortdurend verblijf. Om een dergelijke vergunning te krijgen moet voldaan worden aan veel kwaliteitseisen en voorwaarden. Hoe er gewerkt moet worden, staat bijvoorbeeld beschreven in een kwaliteitsplan. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken: toezicht van een erkende verpleegkundige (beroepskracht), het bijhouden van de patiëntendossiers, er moet voldaan worden aan privacy-eisen en er moet een klachtenregeling voor bewoners zijn. In de afgelopen periode is er heel hard gewerkt om hiervoor op orde te komen. Het inkoopbureau toetst nu of wij voldoen aan al deze voorwaarden en zal dan naar verwachting de vergunning verstrekken om als respijtzorghuis diensten te verlenen, nadrukkelijk geen hospice. Wij hebben daar alle vertrouwen in! 

Op 16 oktober 2017 heeft de gemeente Leerdam vergunning verleend voor de verbouwing van ons zorghuis. Tevens heeft de gemeente het bestemmingsplan voor Koningin Wilhelminalaan 46 gewijzigd van woonhuis naar zorghuis ten behoeve van het verlenen van respijtzorg, niet zijnde hospice. Binnen de bezwaartermijn zijn er 10 bezwaren ingediend. De bezwaartermijn is inmiddels gesloten. Deze bezwaren zullen volgens de geldende procedure worden afgehandeld, maar hebben geen opschortende werking. De voorbereiding voor de verbouwing vindt daarom nu eveneens plaats en zal naar verwachting begin 2018 starten. Wij houden voorlopig rekening met een opening van het zorghuis zo rond de zomer.

Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft inmiddels de training gevolgd die nodig is om verantwoorde zorg te bieden aan de toekomstige gasten van het Zorghuis. Met dank aan het Bert van Voorden Fonds, waarvan we  een mooie bijdrage hebben ontvangen om deze training te kunnen doen. De vrijwilligers zijn onder meer getraind in vaardigheden om met de gasten om te gaan en leren om te werken volgens het kwaliteitsplan. Het kwaliteitsplan is ook een onderdeel van de vergunning als zorg leverancier.  In het tweede kwartaal 2018 starten we met een derde groep vrijwilligers als gastvrouw of –heer in het zorghuis. De verwachting is, dat we dan ook een aangepaste training zullen gaan doen voor de technische vrijwilligers. 

Zoals u weet worden alle (voorbereidende) werkzaamheden en bestuursactiviteiten voor het Zorghuis door vrijwilligers mogelijk gemaakt. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. Op deze wijze kunnen alle giften en inkomsten uit de dienstverlening 100% ten gunste komen van de zorg voor onze (toekomstige) gasten. Wij kunnen uw steun daarom altijd gebruiken! Mocht u willen bijdragen als vrijwilliger of een financiële bijdrage willen doen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Gretha Oosterom (algemeen): 06-29101387 of Joop van Staaijeren (financiën): 06-83221558.

12september

Zorghuis Kedichem op de rommelmarkt

12 september 2017

Het team van Zorghuis Kedichem staat ook dit jaar weer met een stand op de komende jaarmarkt begin september om het Zorghuis onder uw aandacht te brengen. Wij laten u een klein beetje zien hoe het zorghuis er van binnen uit zal zien.

Tevens het laatste nieuws over hoe ver we zijn en welke plannen er op stapel staan. Het is ook eindelijk zo ver, dat we gaan starten of al gestart zijn met de training van onze vrijwilligers, die in het Zorghuis werkzaam zullen zijn als gastvrouw of gastheer.

06juli

Verbouwingsplan afgerond - vergunningaanvraag bij Gemeente

06 juli 2017

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het plan van eisen voor de inrichting van het zorghuis. In samenwerking met Kleurrijk Wonen is een mooi plan ontstaan, waarmee wij zeker goed voor de dag kunnen komen.  Er komen twee logeerkamers beneden in de aanbouw van het pand en wordt er een geheel nieuwe badkamer gerealiseerd.

15Mei

Informatieavond Zorghuis goed bezocht

15 Mei 2017

Op woensdagavond 12 april organiseerde het Zorghuis Kedichem een informatieavond over het zorghuis. Ongeveer 40 belangstellenden waren deze avond aanwezig. Dat mag een goede opkomst heten. Victor Molkenboer, (deeltijd)inwoner van Kedichem en oud-burgemeester van Leerdam, was bereid gevonden de avond te leiden en deed dat op kundige wijze.

15maart

Stand van zaken Zorghuis februari 2017

15 maart 2017

Rond de jaarwisseling heeft de Stichting Zorghuis Kedichem via Kleurrijk Wonen een pand gevonden waar het Zorghuis gevestigd zal worden. Daarmee kan er nu eindelijk een echte start gemaakt worden met dit mooie initiatief. Goed nieuws dus voor de hulpbehoevende bewoners van Kedichem en voor de vele vrijwilligers, die zich al opgegeven hebben.

Een zorghuis…. Wat is dat ook alweer?

Het zorghuis biedt opvang en ondersteuning voor mensen die gewoonlijk door mantelzorgers geholpen worden omdat zij niet zelfstandig de 

13december

Stand van Zaken Zorghuis Kedichem

13 december 2016

Na enige berichten in Kekums Nieuws in het voorjaar was het lange tijd stil rond om het zorghuis.

Achter de schermen is veel overleg geweest met financiers, gemeente Leerdam, Kleurrijk Wonen en de Rabobank als toekomstige huisbankier. Deze partijen zijn voor ons ook zeer belangrijk geweest voor voortgang van het project.

Het is algemeen bekend, dat het Zorghuis in de oude pastorie niet doorging, enerzijds door een ander standpunt van de kerk

18november

Zeer waarschijnlijk een locatie gevonden

18 november 2016

De afgelopen maanden was het stil, rondom de oprichting van het Zorghuis Kedichem. maar niet omdat er niets gebeurde. Geen zorghuis zonder huis, al onze energie is gericht geweest op het verkrijgen van een passende locatie voor ons zorghuis.
Nu kunnen we – met enige voorzichtigheid – melden dat we zeer waarschijnlijk begin januari 2017 huurder worden van een locatie in Kedichem. Kleurrijk wonen zal op 30 december 2016 eigenaar van dit huis worden. Door ons is een voorovereenkomst voor huur inmiddels getekend.
Goed nieuws dus, en dat willen we graag met jullie delen! 

[12 3  >>  
  • Contactgegevens

   Zorghuis Kedichem
   Koningin Wilhelminalaan 46
   4247 EN  Kedichem
  • Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Tel: 06 - 29 10 13 87 (Gretha Oosterom)

   Volg ons

Locatie

 

Nieuwsbrief