• Fullscreen Zrghuis

  Zorghuis Kedichem

  Samen leven, samen zorgen

visie

Een "thuis" voor onze gasten

Wij willen als Zorghuis Kedichem een centrale plek zijn in het dorp, maar ook voor de regio, waar onze gasten zich thuis kunnen voelen. Waar het gezellig is en er ruimte is voor zingeving en kwaliteit van leven. Dit geldt zowel voor onze gasten en hun mantelzorgers als voor de vrijwilligers. Belangrijk hierbij zijn de inrichting van het huis en de benaderingswijze van beroepskrachten en vrijwilligers.

Versterken eigen netwerk

Het zorghuis gaat werken vanuit de visie van MEE ‘sociale netwerkversterking, samen redzaam’. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de brochure ‘samenvatting van de werkwijze MEE voor sociale netwerkversterking’. Deze aanpak wordt op een aantal manieren toegepast:

Op cliënt niveau

Dit houdt in dat het zorghuis vragen van de cliënt koppelt aan passies, talenten en mogelijkheden van deelnemers uit het eigen netwerk. Waar nodig wordt dit aangevuld met extra vrijwilligers. Door het sociale netwerk meer in te zetten bij de zorg voor een cliënt, wordt de vaste mantelzorger minder belast en is deze duurzamer inzetbaar.

Vanuit dit sociale netwerk rondom de cliënt en mantelzorger, kunnen professionals, zoals een huisarts, wijkverpleegkundige of dementieconsulent worden uitgenodigd om informatie te geven over een onderwerp waar zij de expertise voor hebben, bijvoorbeeld het ziektebeeld, medicatie en verzorgende handelingen.

Op mantelzorg niveau

Sociale netwerkversterking zet het zorghuis in voor het creëren van communities voor mantelzorgers. Op deze wijze kunnen ze elkaar steunen en informeren. Ook kunnen ze vragen uitzetten, bijvoorbeeld bij bepaalde professionals of instellingen.

Op team niveau

De aanpak van sociale netwerkversterking gebruikt het zorghuis voor het creëren van zelfsturende teams van vrijwilligers (meedenkgroepen). Dit vindt plaats in alle fasen van het project van voorbereiding tot en met realisatie. Op deze wijze wordt maximaal gebruik gemaakt van;

 • de kennis en kunde van de inwoners van Kedichem e.o.,
 • ontstaat betrokkenheid en draagvlak,
 • is minimale inzet nodig van professionals.

Ondersteuning in alle fasen

Het zorghuis BIEDT ondersteuning gedurende alle fasen van het ziekte- en zorgproces.

 Vroegtijdige ondersteuning

Het zorghuis wil zo vroeg mogelijk ondersteuning bieden aan cliënten en hun mantelzorger(s). Dit betekent dat het zorghuis zich ook richt op de thuiswonende cliënt die nog geen gebruik maakt van haar dienstverlening voor dag-, avond-, nacht- en weekendopvang of logie. In dit geval gaat iemand van het zorghuis naar de cliënt thuis om ondersteuning te bieden op het gebied van sociale netwerkversterking.

Ondersteuning gedurende het zorgproces

Gedurende het gehele zorgproces kan het zorghuis op maat ondersteuning bieden aan de cliënt en diens mantelzorger door het bieden van respijtzorg en netwerkversterking.

Brede maatschappelijke functie

Naast het bieden van respijtzorg kan het zorghuis op termijn ook andere maatschappelijke functies vervullen. Hierbij valt te denken aan een stageplek, een werkplek voor mensen met een (verstandelijke) beperking en het bieden van vrijwillige thuiszorg. Deze functies en verbindingen sluiten goed aan bij de basisfunctie van het zorghuis en de ontwikkelingen in de zorg en maatschappij.

Algemene uitgangspunten

 • Focus op wat iemand kan en leuk vindt.
 • Denken in mogelijkheden.
 • Verbinding zoeken.
 • Met en door inwoners, ondernemers en instellingen uit Kedichem e.o.
 • Kleinschalig en dorpskarakter.
 • Impuls dorpsleven.
  • Contactgegevens

  • Zorghuis Kedichem
   Koningin Wilhelminalaan 46
   4247 EN Kedichem

   Coördinatoren: Gretha Oosterom & Martine Visser
   Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   Tel: 0183-745987

  • Volg ons: 

Locatie

Locatie